Network Menu

Läs SWEA bladets sommarnummer!

I juninumret av SWEA Milanos fina medlemstidning SWEA bladet kan ni bl a läsa om hur Milano Sweorna höll kontakten under våren genom olika event online när vi var i lock down !

Tidningen kommer ut två gånger per år och finns att få som pdf eller i pappersformat för våra medlemmar.

Comments are closed.