Network Menu

Flytta medlemskap

Byta lokalavdelning

Är du redan medlem i en annan av SWEAs lokalavdelningar, behöver du inte betala någon ny avgift, utan begär att din nuvarande förening flyttar över dig till SWEA Milano.

Kontakta därför din nuvarande lokalavdelning för överflyttning.