Network Menu

Ansökan & avgift

Hur blir jag medlem?

  1. Betala in medlemsavgiften
  2. Fyll i och skicka anmälningsformuläret nedan.

Medlemsavgift

Ordinarie årsavgift, 2018: 45 €
Årsavgift för dig under 25 år: 25 €
Nya medlemmar som tillkommer efter den 1 september 2018 betalar 25 € för resterande del av innevarande år.

Inbetalning

Betalningsmottagare: SWEA Milano
IBAN: IT 09 U 033 5901 6001 0000 0119 784 (eller utan mellanslag, om ni vill kopiera och klistra in IBAN-numret direkt till e-banken: IT09U0335901600100000119784
Bic BCITITMX, om du betalar från utlandet

Ovanstående bankkontonummer är ett nytt bankkontonummer sedan hösten 2014.

>>> Kom ihåg att ange ditt namn vid betalning! <<<

Ansökan om medlemskap i SWEA Milano

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

Verifiering