Network Menu

Medlemsinfo

Hur blir du medlem?

Vill du vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster?

Är du kvinna, pratar svenska och bor i närheten av Milano? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA Milano! Under 2019 hade SWEA Milano 60 medlemmar.

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Att anmäla Dig som medlem:

Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december).

Tre kategorier kvinnor betalar en lägre medlemsavgift:

  • De som blir nya medlemmar efter 1 september
  • De som är under 25 år eller student
  • De som vill vara portomedlem för att få samma information som vanliga medlemmar i SWEA Milano (OBS: man måste vara fullvärdig medlem i en annan avdelning för att kunna bli portomedlem i en avdelning)

Hàr kan du fylla i din medlemsansökan.

Om du har frågor kan du skriva till SWEAs medlemsansvarig, milano.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

 

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.