Network Menu

Medlemsförmåner

Välkomna alla svensktalande kvinnor i norra Italien från 18 år och uppåt

Som medlem kan du delta i alla våra aktiviteter och får lätt tillgång till ett stort, aktivt nätverk.

Information om våra aktiviteter hittar du här på SWEA Milanos webbsida under menyn Aktiviteter. Om du går med på SWEA Milanos Facebook-grupp finns regelbunden information om vad som händer. Alternativt får du aktivitetsprogrammet skickat till dig via e-postutskick, om du är registrerad medlem. Därför är det viktigt att du uppger din e-mailadress, om du har någon, till oss. Har du inte tillgång till e-post får du informationen med vanlig post.

Medlemsförmåner

  • SWEA-bladet, cirka 2 nummer/år (SWEA Milanos lokalt, producerade tidning)
  • SWEA Milanos adressbok (med namn & adresser till övriga medlemmar, som dock inte får missbrukas i t.ex. annonseringssyfte)
  • SWEA Forum (SWEA Internationals tidning)
  • Delta på alla SWEA Milanos aktiviteter
  • Automatiskt medlem i SWEA International
  • Tillgång till hela SWEAs nätverk i världen