Network Menu

Styrelsen och ansvarsområden

Styrelsen 2018

Anna Spjut

 • Ordförande
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vicky Lindstam

 • Vice Ordförande
 • SWEA Bladets representant i styrelsen
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Susanna 150x150
Susanna Häggel

 • Kassör
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sofia 150x (150x150)
Sofia Carlsson Fugazza

 • Sekreterare
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

AnnaR 150x
Anna Ros

 • Medlemskapsansvarig
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Monica Schlosser

 • Programansvarig
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Karin Melin

 • Webredaktör
 • E-postadress Styrelsen: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Övriga ansvarsområden

 

Nina Cuneo

 • Redaktör SWEA-bladet
 • E-postadress SWEA-redaktionen:  sweamilanored(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Karin_Marotta
Karin Marotta

 • Rumsansvarig

 

blank-160x160
Vakant

 • Annonsansvarig SWEA-baldet
 • E-postadress SWEA-redaktionen:  sweamilanored(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Vakant

 • Ansvarig för SWEA Professional i Milano
 • E-postadress: swea.milano(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Vill du ta del av styrelsens protokoll från något styrelsemöte?

Skicka ett mail till styrelsen och be om en kopia, så skickas protokollet till dig.