Network Menu

Donationer

SWEA Milano brukar tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska skolan i Milano, vartannat år arrangera en julmarknad, där det ekonomiska överskottet för SWEA Milano går till välgörande ändamål i form av en donation.

Förra gången julmarknaden genomfördes var inför julen 2016.
Datum för nästa julmarknad är i skrivande stund inte inplanerat.

Även Svenska Kyrkan och andra nordiska länder inbjuds att deltaga under julmarknaden.

Med vänliga hälsningar,
Julmarknadskommittén