Network Menu

Donationer

SWEA Milano brukar tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska skolan i Milano, vartannat år arrangera en julmarknad, där det ekonomiska överskottet för SWEA Milano går till välgörande ändamål i form av en donation.

Senaste gången julmarknaden genomfördes var inför julen 2016. 2018 blev det ingen marknad då SWEA Milano organiserade MEMAs regionalmöte under oktober månad. 2020 skulle marknaden blivit av men på grund av Coronapandemin är det inte möjligt.